2018-07-16
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.4.2018 - "Adaptacja pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w Bieczu z 5 filiami w miejscowościach Binarowa, Głęboka, Libusza, Sitnica, Strzeszyn".
2018-08-02
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.7.2018 - ORGANIZACJA WYŻYWIENIA OSÓB, UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ARTYŚCI ŻYCIA"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
2018-08-02
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.8.2018 - ORGANIZACJA WYŻYWIENIA OSÓB, UCZESTNIKÓW PROJEKTU "OGRODY DZIECIŃSTWA"
Załączniki do ogłoszenia
2018-08-09
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.15.2018 - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
I AUDIOWIZUALNEGO W RAMACH PROJEKTU "DZIECI MÓWIĄ"

Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
2018-08-09
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.16.2018 - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
I AUDIOWIZUALNEGO W RAMACH PROJEKTU "OGRODY DZIECIŃSTWA"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia

2018-09-20
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.18.2018 - "Świadczenie usług trenera kompetencji kluczowych w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa""
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Protokół postępowania
2018-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.19.2018 - Świadczenie usług trenera kompetencji kluczowych w ramach projektu "Artyści życia"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Protokół postępowania
2018-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.17.2018 - " Adaptacja budynku b. szkoły w Łączanach na Dzienny Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Załączniki  do ogłoszenia c.d.
Informacja o złożonych ofertach

2018-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.20.2018 - Adaptacja pomieszczeń w Filii Placówki Wsparcia Dziennego w Bieczu - budynek "Wantuchówka" w Bieczu

Ogłoszenie

SIWZ
Oferta
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie grupa kapitałowa
Istotne postanowienia umowy
Dokumentacja techniczna
Informacja o złożonych ofertach
Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej

2018-10-11
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.21.2018 - Świadczenie usług trenera kompetencji kluczowych w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Protokół postępowania
2018-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.22.2018 - Świadczenie usług trenera kompetencji kluczowych w ramach projektu "Artyści życia"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Protokół postępowania
2018-10-23
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.23.2018 - Świadczenie usług edukacji specjalnej w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Protokół postępowania
2018-11-11
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.24.2018 - Świadczenie usług edukacji specjalnej w ramach projektu "Artyści zycia"

Ogłoszenia
Załączniki do ogłoszenia
Protokół postępowania
2018-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.25.2018 - Organizacja kolonii profilaktyczno - terapeutycznej w ramach projektu "Dzieci mówią" nr RPMP.09.02.01-12-0337/17
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
2018-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.26.2018 -
Organizacja kolonii profilaktyczno - terapeutycznej w ramach projektu "Artyści życia" nr RPMP.09.02.01-12-0331/17
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
2018-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.27.2018 - Organizacja kolonii profilaktyczno - terapeutycznej w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa nr
RPMP.09.02.01-12-0335/17
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
2018-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.28.2018 -
Dostawa i montaż mebli w ramach projektu "Dzieci mówią" nr RPMP.09.02.01-12-0337/17
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Protokół postępowania
2019-01-11
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.1.2019 - Świadczenie usług trenera kompetencji kluczowych w ramach projektu "Artyści życia"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Pytania 1 z dnia 15 stycznia 2019 rok
Odpowiedź na pytania 1 z dnia 15 stycznia 2019 roku
Protokół postępowania
2019-01-11
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.2.2019 - Świadczenie usług edukacji specjalnej w ramach projektu "Artyści życia"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Protokół postępowania
2019-01-12
Ogłoszenie o zamówieniu NP.ZP.3.2019 - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa nr
RPMP.09.02.01-12-0335/17

Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia
Pytanie 1 z dnia 15 stycznia 2019 roku
Odpowiedź na pytanie 1 z dnia 15 stycznia 2019 roku
Protokół postępowania