2018-01-17
NP.ZP.1.2018 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Dzieci mówią"
Ogłoszenie
Protokół postępowania


xxxxxxxxxx

2018-08-02
NP.ZP.7.2018 - Organizacja wyzywienia osób, uczestników projektu "Artyści zycia"
Ogłoszenie
Załączniki
Protokół postępowania


2018-08-02
NP.ZP.8.2018 - Organizacja wyzywienia osób, uczestników projektu "Ogrody Dzieciństwa"
Ogłoszenia
Załączniki
Protokół postępowania


2018-08-02
NP.ZP.9.2018 - Dostawa krzeseł i foteli obrotowych w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa"
Ogłoszenie
Załączniki

2018-08-02
NP.ZP.10.2018 - Dostawa krzeseł i foteli obrotowych w ramach projektu "Dzieci mówią"
Ogłoszenie
Załączniki
Protokół postępowania


2019-01-11
Ogłoszenie
Załączniki

2019-01-11
NP.ZP.2.2019 - Świadczenie usług edukacji specjalnej w ramach projektu "Artyści zycia"

2019-01-12
NP.ZP.3.2019 - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa"
Ogłoszenie
Załączniki
Protokół postępowania


2019-02-17
NP.ZP.4.2019 - Adaptacja (roboty remontowe) pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Kępskiej na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
w Grudnej Kępskiej.
Ogłoszenie
Załączniki


2019-02-17
NP.ZP.5.2019 - Adaptacja (roboty remontowe) pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Rożnowicach na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
w Rożnowicach.
Ogłoszenie
Załączniki

2019-02-17
NP.ZP.6.2019 -  Adaptacja (roboty remontowe) pomieszczeń w budynku Wantuchówki w Bieczu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Bieczu.
Ogłoszenie
Załączniki

2019-02-17
NP.ZP.7.2019 - Dostawa ciągłą artykułów spozywczych w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa".
Ogłoszenie
Załączniki
2019-02-17
NP.ZP.8.2019 - Dostawa ciągłą artykułów spożywczych w ramach projektu "Artyści zycia".
Ogłoszenie
Załączniki
2019-08-19
NP.ZP.9.2019 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa"

2019-08-19
NP.ZP.10.2019 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Artyści zycia"

2019-08-19
NP.ZP.11.2019 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Dzieci mówią"

2019-11-01
NP.ZP.12.2019 Świadczenie usług edukacji specjalnej oraz trenera kompetencji kluczowych w ramach projektu "Ogrody Dzieciństwa"

2019-11-06
NP.ZP.13.2019 Świadczenie usługi trenera kompetencji kluczowych w ramach projektu "Artyści życia"

2019-11-06
NP.ZP.14.2019 Świadczenie usług streetworkera w ramach projektu "Ogrody Dzieciństwa"

2019-12-21
NP.ZP.15.2019 ŚWIADCZENIE USŁUG DOWOZU OSÓB NIESAMODZIELNYCH

2019-12-21
NP.ZP.16.2019 ORGANIZACJA WYŻYWIENIA OSÓB, UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KRÓLOWA JADWIGA SENIOROM BIECZA"

2019-12-22
NP.ZP.17.2019 ORGANIZACJA KOLONII PROFILAKTYCZNO - TERAPEUTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "MALI ARTYŚCI"

2019-12-26
NP.ZP.18.2019 Roboty budowlane w ramach projektu „Mali artyści”

2019-12-26
NP.ZP.19.2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OGRODY DZIECIŃSTWA”

2020-01-09
NP.ZP.1.2020 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Mali artyści"

2020-01-09
NP.ZP.2.2020 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Ogrody dzieciństwa"

2020-01-09
NP.ZP.3.2020 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Artyści życia"

2020-01-09
NP.ZP.4.2020 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Dzieci mówią"

2020-03-30
NP.ZP.5.2020 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Dzieci mówią"

2020-05-16
NP.ZP.6.2020 - Prowadzenie warsztatu radzenia sobie ze stresem
Ogłoszenie
Załaczniki do ogłoszenia
Protokół z otwarcia ofert


2020-05-25
NP.ZP.7.2020 - Dostawa i montaz mebli w ramach projektu "Mali artyści"

2020-05-25
NP.ZP.8.2020 - Dostawa krzeseł w ramach projektu "Mali artyści"

2020-06-24
NP.ZP.9.2020 - Przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych w ramach projektu "Krok w przyszłość"

2020-06-30
NP.ZP.10.2020 - Organizacja usługi hotelowej oraz transportowej dla uczestników projektu ”Krok w przyszłość”
Ogłoszenie2020-07-15
NP.ZP.11.2020 - Dostawa i montaz wyposazenia Placówki Wsparcia Dziennego w Bobowej
Ogłoszenie
Załaczniki do ogłoszenia

2020-07-15
NP.ZP.12.2020 - Organizacja kolonii w ramach projektu "Dzieci mówią"
Ogłoszenie
Załączniki do ogłoszenia

2020-07-17
NP.ZP.13.2020 - Dostawa mebli w ramach projekyu "Mali artyści"

2020-08-01
NP.ZP.14.2020 - Organizacja szkolen zawodowych

2020-08-01
NP.ZP.15.2020 - Dostawa wypoenia PWD w Bobowej

2020-08-01
NP.ZP.16.2020 - Dostawa posiłków PWD w Bobowej

2020-08-12
NP.ZP.17.2020 - Dostawa posiłków PWD w Bobowej

2020-08-12
NP.ZP.18.2020 - Organizacja szkoleń zawodowych
Załączniki do ogłoszenia

2020-08-12
NP.19.2020 - Dostawa wyposazenia PWD w Bobowej

2020-08-31
NP.ZP.20.2020 - Zakup sprzetu komputerowego w ramach projektu "Mali artyści"

2020-08-31
NP.ZP.21.2020 - Diagnoza uczestników projektu "Mali artyści"